Isäerityinen päihdetyö

Ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä isiä.

Kohtaaminen isä-näkökulmasta

Tämä verkkosivusto tarjoaa ammattilaisille tietoa, työkaluja ja materiaaleja työn tueksi. Isyys ja isän osallisuuden tukeminen vanhemmuudessa ovat merkittäviä asioita päihteistä kuntoutumisen kannalta. Sivustolla on yhtenä työkaluna muutosvaihemalli, joka auttaa nostamaan keskusteluun oikeita teemoja oikeaan aikaan.

Isäerityinen työote

Vaihemalli

Materiaalit