Neuvottelu- ja tunnetaidot

Isänä hyödyt neuvottelu- ja tunnetaitojen vahvistamisesta

 • onnistut asioiden hoitamisessa
 • tulet paremmin kuulluksi
 • selviät vaikeista tilanteista
 • osaat tukea lasta

Neuvottelu- ja tunnetaidot

Asioiden hoitaminen ja palaverit eri viranomaisissa (esim. lastensuojelun, lastenvalvojan, sosiaalityön palaverit) kuten ihmissuhteissakin rakentuvat keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat siinä, että tulet isänä paremmin huomioiduksi ja kuulluksi.

On tavallista, että tunteita herättävissä tilanteissa on vaikea pysyä rauhallisena ja kärsivällisenä. Hyvällä valmistautumisella ja ottamalla vastuuta omasta osuudestasi pystyt vaikuttamaan asioiden sujumiseen.

Valmistaudu

 • Selkiytä omat tavoitteesi ja vastuusi
 • Varmista asiointikuntosi

Ole aktiivinen

 • Kuuntele aktiivisesti
 • Puhu omalla vuorollasi ja omasta näkökulmastasi
 • Kerro omat toiveesi ja tavoitteesi

Analysoi

 • Arvioi miten meni
 • Selvitä epäselväksi jääneet asiat
 • Älä toimi tunnekuohussa

Ennen tapaamista

Valmistautumisella helpotat jännitystäsi ja selkiytät omaa ajatteluasi. Asioiden läpikäyminen yhdessä jonkun ystävän tai työntekijän kanssa voi myös selkiyttää ja rauhoittaa.

Omien toiveiden ja tavoitteiden määritteleminen etukäteen auttaa tuomaan ne esille rakentavasti.

Oman vastuun pohtiminen on tärkeää asioiden etenemiseksi.

Varmista riittävän hyvissä ajoin, että olet asiointikuntoinen. Älä koskaan hoida tärkeitä asioita päihtyneenä tai krapulassa.

Tapaamisen tai palaverin aikana

Tapaamisessa kannattaa pyrkiä toimimaan rakentavasti. Vaikka keskustelu tuntuisi hankalalta, sitä voi sietää.

Kuuntele muiden näkökulmia ja puhu omalla vuorollasi. Jos et saa omaa puheenvuoroa, voit pyytää sitä. Kerro myös mitä olet valmis tekemään tavoitteiden saavuttamiseksi ja millaista tukea tarvitset.

Mikäli tapaaminen liittyy lapsiin, tarkastele asioita myös lapsen näkökulmasta.

Lopuksi varmista, että olet ymmärtänyt sovitut asiat ja tiedät, mitä sinulta odotetaan.

Tapaamisen tai palaverin jälkeen

Joskus jännitys purkautuu voimakkaasti tilanteen jälkeen. Anna tunteiden laantua ja ota etäisyyttä asiaan.

Voimakkaiden tunteiden mentyä ohi, tarkastele tilannetta oppimisen näkökulmasta. Pohdi miten palaveri sujui ja mitkä asiat sen etenemiseen vaikuttivat.

Jos palaverin tai tapaamisen jälkeen jäi joitakin asioita epäselväksi, kannattaa ne selvittää.

Muistathan, että hyvä lopputulos on myös se, että asiat etenevät toivottuun suuntaan.

Tunnetaidot

Tunteiden kanssa eläminen on tärkeä taito. Hyvät tunnetaidot auttavat selviämään erilaisista haasteista ja lisäävät kykyä ymmärtää muiden reaktioita.

Omia tunnetaitoja kannattaa vahvistaa, jotta osaa ja pystyy tukemaan myös lapsen tunnetaitojen kehittymistä.

Yksi tunteisiin liittyvä perustaito on taito tunnistaa erilaisia tunteita ja nimetä niitä. Usein erilaisten mielialojen taustalla vaikuttaa jokin kipeältä tuntuvakin tunne. Siksi erilaisten tunteiden kohdalle kannattaa pysähtyä ja niitä kannattaa tutkia.

Kartta tunnemyrskyssä navigointiin

Pysähdy

Huomaa tunne, hengitä, ota impulssi hallintaan

Odota

Miltä tuntuu? Miksi? Mitä vaihtoehtoja on toimia? Miten eri tavoin tilanteen voi ratkaista?

Toimi

Mikä olisi paras ratkaisu itsellesi ja muille? Ilmaise tunteesi rakentavasti ja toimi järkevästi

Tunteiden hallinta tarkoittaa sitä, ettei toimi tunteiden ohjaamana vaan käsittelee tunteita niin, etteivät ne määrää päätöksiä ja käyttäytymistä. Tunteiden kohtaaminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeä taito opetella.

Neuvottelu- ja tunnetaitoihin voit tutustua kirjallisuuden tai nettisivustojen kautta.

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/tunteet-ja-tunnetaidot/

Tunnetaidoista Mitä tarkoittavat tunnetaidot? | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

Tietoa ja taitoja tunnesäätelyyn Epävakauden omahoito (mielenterveystalo.fi)

Työkaluja mielen hyvinvointiin (mielenterveystalo.fi)

Tunnelukkojen omahoito (mielenterveystalo.fi)

Vanhempien tunnetaitojen tarpeellisuudesta Äiti räyhää ja isä piilottaa pelkonsa – monien vanhempien tunnetaidot ovat hukassa ja malli periytyy lapsille (yle.fi)

Miesten rakkauskoulu – Miten säätelet tunteitasi (youtube)

 

LÄHTEET
Huhtinen, Pirkko (2001): Neuvottelijan vuorovaikutustaidot
Rasila, Minna (2010): Haluatko tulla kuulluksi?
Liljeström, Sari (2012): Vuorovaikutustaidot parisuhteessa
Sadeniemi, M & Häkkinen,M ym. (2019): Viisas mieli – opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville
Keltinkangas-Järvinen, Liisa (2012): Tunne itsesi, suomalainen