Läheisen jaksaminen

Läheisen oma työskentely on tärkeää

  • Päihderiippuvuus tuottaa haittoja ja vaikuttaa voimakkaasti läheisiin.
  • Sinulla on lupa pyytää ja oikeus saada tukea.
  • Jokainen asianosainen käy omaa prosessiaan.
  • Prosesseista muodostuu muutosta mahdollistava kokonaisuus.

Huolehdi hyvinvoinnistasi

Päihderiippuvaisen läheisen osa ei ole helppo. Siksi onkin tärkeää, että läheiset hakevat apua.

Jokaisen perheenjäsenen on lupa keskittyä omiin tarpeisiin ja kysymyksiin. Läheisen huolehtiminen omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan on tärkeää.

Läheisenä sinulla on oikeus saada palveluja itsellesi kuntasi päihdepalveluista. Siellä sinulla on mahdollisuus puhua omasta näkökulmastasi ja saada tukea omaan jaksamiseesi.

Hanki tietoa

Haitallinen päihteiden käyttö ja päihderiippuvuus vaikuttavat voimakkaasti läheisten elämään, myös läheisten omaan käyttäytymiseen.

Pyrkimys hallita toisen käyttäytymistä ja päihteiden käyttöä on inhimillistä. Läheinen ei kuitenkaan voi vaikuttaa päihderiippuvaisen haluun käyttää päihteitä.

Läheisen ymmärrys siitä, mitä riippuvuus on, auttaa käsittelemään omaa suhtautumista päihteiden käytön vaikutuksiin.

Lisää tietoa ja vertaisapua voit hankkia kirjallisuudesta sekä nettisivuilta. Voit myös hakea apua oman kuntasi päihdepalveluista sekä alueellasi järjestettävistä vertaisryhmistä.