Materiaalit

Työkaluja asiakastyöhön

Linkit

OPINNÄYTETYÖT

”EI TÄÄLTÄ KÄSIN PYSTY MIKÄÄN ISÄ OLEEN, SILLAI NIINKU ISÄN PITÄIS OLLA”
– Vankien kokemuksia isyydestä avovankilassa;
Opinnäytetyö, Maija Lehto / Jenni Puupponen, DIAK Pieksämäki, v. 2012.

ETÄ-ISÄT LASTENSA KASVATTAJANA;
Opinnäytetyö, Terhi Rantala, Satakunnan AMK, v. 2008.

ERON JÄLKEINEN VANHEMMUUS ETÄ-ISÄN NÄKÖKULMASTA,
Pro gradu, v. 2010, Elina Plihtari.

HETKIÄ ISINÄ
– Isien kokemuksia vanhemmuuden tukimuodoista Laukaan vankilassa
Kandidaatin tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Pauliina Palovaara, v.2016.

ISYYDEN VAIKUTUS MOTIVAATIOON RAITISTUA KUNTOUTTAVASSA PÄIHDEHOIDOSSA
Opinnäytetyö, Mikkelin AMK, Suvi Venäläinen, v. 2010.

ISYYTTÄ ETSIMÄSSÄ – VANHEMMUUTTA TUKEMASSA
– Päihteitä käyttävien isien kokemuksia kuntoutuksen Isä -teemaviikosta
Opinnäytetyö, Diakonia Ammattikorkeakoulu, Hannele Räsänen, v.2014.

ISÄKSI TULON TARINAT, TUNTEET ja TOIMIJUUS
Tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Johanna Mykkänen, v. 2010.

ISÄN ja LAPSEN YHTEINEN ARKI – YHDESSÄOLOA, OSALLISTUMISTA ja JAKAMISTA;
Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, Veera Kuusisto ja Tanja Niemelä, v. 2005.

ISÄN ALKOHOLINKÄYTÖN MUISTELEMINEN KIRJOITUSKILPAILUSSA
– Suhtautuminen isään aikuisena ja juomiselle annetut syyselitykset; Pro gradu, Itä-Suomen Yliopisto, Maiju Nevanperä, v. 2013.

ISÄN JA ÄIDIN VÄLISSÄ LAPSEN KUULEMISEN PSYKOLOGINEN KEHYS HUOLTO- JA TAPAAMISRIIDOISSA,
Väitöskirja v. 2010. Risto Karttunen.

ISÄLAPSIRYHMÄT VANHASTA ISYYDESTÄ UUTEEN ISYYTEEN,
Pro gradu, v. 2005. Esa Salmela.

NYT PUHUU PÄIHDEISÄ
– Päihderiippuvaisten isien kokemuksia isyydestä ja suomalaisesta terveydenhuollosta
Opinnäytetyö, Jyväskylän AMK, Lotta Katajapuu-Rutanen / Johanna Nilsson / Ailamari Vehviläinen, v. 2011.

”ME EI OLLA PELKKIÄ VANKEJA, VAAN MYÖS HYVIÄ ISIÄ”
– Vanhemmuusteemaisen isäryhmän arviointi Riihimäen vankilassa;
Opinnäytetyö, Heidi Koponen / Mari-Anne Lehtola, Laurea-AMK, v. 2013

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN
Opinnäytetyö, Mikkelin AMK, Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen, v.2015.

VIINA, VETO vai VEKARA?
– Voimauttava valokuva päihderiippuvaisen miehen isyyden tukena;
Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki, Terveyden edistämisen koulutusohjelma, Jonna Lehikoinen, v. 2012.

ÄITINÄ JA ISÄNÄ ERON JÄLKEEN YHTEISHUOLTAJAVANHEMMUUS ARJEN KOKEMUKSENA,
Väitöskirja, v. 2005, Tiina Hokkanen.

 

TYÖKIRJOJA/MENETELMIÄ

ISYYDEN PELIKENTÄT
– Työkirja miehille ja isille;
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti –aineisto, Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti, 2007–2009

LAPSET PUHEEKSI -MENETELMÄ
Suomen Mielenterveysseura

MITEN HUOLEHDIN LAPSISTANI?
–käsikirja vanhemmille, joita oma päihteidenkäyttö askarruttaa;
Tytti Solantaus, THL, v. 2010

MITEN AUTAN LASTANI?
– opas vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia;
Tytti Solantaus, Toimiva Lapsi ja perhe / Stakes

OPAS VANHEMMALLE
– Sinulle, jonka läheinen on pidätettynä tai vankilassa.
Kriminaalihuollon tukisäätiö / Ehjä perhe -toiminta 2017

OPAS VANHEMMILLE
– Opas sinulle, jonka perhettä koskettaa lapsen sijoitus tai huostaanotto
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

PÄIHTEETTÖMYYS –päiväkirja;
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

YHTEISTYÖVANHEMMUUS – YHTEISTYÖVANHEMMUUDEN KÄSIKIRJA
on perusteos eron jälkeisestä yhteistyövanhemmuudesta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.
Ensi – ja turvakotien liitto, v. 2019.

VANHEMMAN TYÖKIRJA;
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Tukea vanhemmille –aineisto,
JKK –projekti 2003-2006

VOIKUKKIA-TOIMINTA
– Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

 

LOPPURAPORTTEJA YM JULKAISUJA

EROLAPSEN HUOLTOON TARVITAAN ISIEN SYRJINTÄÄ LAAJEMPI NÄKÖKULMA
– THL, Teija Hautanen, v. 2013

EROSTA ELOSSA
– ero-opas miehille;
Miessakit ry., Jouni Linnankoski – Markku Valtonen

ISYYDEN AIKA
Historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskusteluissa.
Ilana Aalto. 2012. Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja.

ISYYDEN IHANTEET, ARKI ja KOKEMUKSET;
Raportti isyyden tutkimuksesta Suomessa,
Johanna Mykkänen ja Ilana Aalto, Nuorisotutkimusseura, v. 2010

ISYYDESTÄ PUHUMISEN TAVAT LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN SYYLLISTYNEIDEN MIESTEN RYHMÄMUOTOISESSA HOIDOSSA;
Perheterapia –lehti 3/10, Sanna Nevala-Jaakomaa ja Juha Holma, v. 2010

ISYYS KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI ja OSALLISTUVAKSI;
Isyyden Tueksi –hanke 2008-2014 väliraportti, Miessakit ry.

ISÄN KASVATUSOPPI
–kirja; Juha T. Hakala, Gummerus, v. 2009

ISÄN KIRJA
-kirja; Pasi Huttunen, Topi Linjama ja Janne Riiheläinen, Lasermedia Oy, v.2017.

JYVÄSKYLÄN SEUDUN PERHE
–hankkeen LOPPURAPORTTI; Jaana Kemppainen (toim.), v. 2008

KADONNUTTA VANHEMPAA ETSIMÄSSÄ
– Ajatuksia ja kokemuksia hyvästä käytännöstä kadonneen vanhemman yhteydenottoprosessissa,
Marjo Pajari, v. 2013

LAPSUUS PÄIHTEIDEN VARJOSSA
–julkaisu; Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivät lapset tutkimuksessa ja käytännön työssä,
A –klinikkasäätiö, Mira Roine ja Minna Ilva sekä Janne Takala (toim.), v. 2010

LASTA KUNNIOITTAEN;
Karin Edenhammar, YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja ICDP –ohjelma / Keskustelun pohjaksi,
Paraisten kaupunki – Perhetalo Ankkuri, v. 2012

LASTEN PARHAAKSI;
TV –ohjelma; Millaisten päätösten eteen norjalaisen Nesnan kunnan lastensuojeluviranomaiset joutuvat työssään?,
YLE TV1, v. 2013

PALJON MELUA ISÄSTÄ!
Ala-Satakunnan Isä –hanke, loppuraportti,
A –klinikkasäätiö, Mikko Hulkkonen ja Hannu Pihkala, v. 2009

PERHEKESKEINEN TYÖ A –KLINIKKASÄÄTIÖLLÄ;
Kehittämisprosessi 2005-2006, Rauno Mäkelä / Marja Hannula / Arto Kajantola / Teijo Kurki / Hannele Levo / Harri Mäkelä ja Eija Ruokonen, Monistesarja nro 53, A –klinikkasäätiö, v. 2006

PÄIHDEONGELMAISTEN MIESTEN TARINOITA ISYYDESTÄ;
Julkaisu Yhteiskuntapolitiikka –lehdessä,
Ulla Kosonen, v. 2011

VERTAISTOIMINTAA LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE KESKISUOMESSA JA VERKOSSA
–opas, Lapset ja perheet Kaste –hanke, v. 2011

VERTAISTOIMINTA KANNATTAA
–kirja; kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA, toim. Tanja Laatikainen, v. 2010

VIRTAHEVON LAPSET
– Lapsilähtöisen päihdetyönkehittämishanke 2008-2010, loppuraportti,
Krista Ritamies-Veijalainen ja Ulla Kosonen, SOVATEK –säätiö