Isyys ja päihteiden käyttö

Isän päihteiden käyttö

 • herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita
 • on ristiriitainen asia läheiselle
 • vaikuttaa myös läheisen ajatteluun
 • on hankala ja häpeällinen asia myös isälle itselleen

Halu käyttää päihteitä ohjaa valintoja

Voimakas halu käyttää päihteitä ja käytöstä saatu mielihyvä ohjaa käyttäytymistä. Siksi omassa päihdekäytössä ei nähdä muutoksen tarvetta.

Päihteitä käyttävän isän kyky toimia vastuullisena, lapsesta huolehtivana vanhempana on heikentynyt. Joskus isät vetäytyvät isä-lapsisuhteesta kokonaan, koska kokevat, etteivät kykene vastuulliseen vanhemmuuteen.

Vetäytyminen vanhemmuudesta mahdollistaa päihteiden käytön.

Monet läheiset ovat kuvanneet, että kaoottiselta tuntuvassa tilanteessa päihteiden käyttäjän toiminta ja päihteiden käyttö alkaa säädellä ja vaikuttaa kaikkien perheenjäsenten elämään.

 • Ilmaise omat ajatuksesi ja tunteesi
 • Tuo esille käytön vaikutukset lapsiin ja heidän suhtautumiseensa
 • Aseta selkeät rajat sille, millaista käyttäytymistä hyväksyt lastenne läsnä ollessa
 • Irrottaudu kontrolloinnin tarpeesta
 • Hyväksy ja mahdollista isän oma valinta ja vastuu asioissa, vaikka siitä olisi kielteisiä seurauksia
 • Pidä ensisijaisesti huolta itsestäsi ja lapsista
 • Hae itsellesi tukea

Havahtuminen haittoihin käynnistää prosessin

Runsaasta päihteiden käytöstä seuraa väistämättä haittoja isän elämään ja hänen ympärilleen. Havahduttuaan isä alkaa pohtimaan muutoksen tarvetta.

Päihteiden käytön tuomasta mielihyvästä luopuminen on vaikeaa. Muutos tuntuu ristiriitaiselta.

Häpeä ja syyllisyys ovat yleisiä tunteita, mutta ne yksistään harvoin aikaansaavat muutosta.

Pelko epäonnistumisesta ja toisten odotusten pettämisestä voivat estää muutoksen aloittamisen.

 • Anna isälle tilaa havaita ja havahtua haittoihin
 • Syyllistäminen lisää muutoksen vastustusta
 • Anna isälle mahdollisuus tehdä muutosratkaisu itse
 • Tuo esille eri tukivaihtoehtoja
 • Omasta hyvinvoinnistasi huolehtiminen on tärkeää

Muutospäätös aktivoi isyyden

Muutospäätöksen tekeminen palauttaa isälle tunteen siitä, että hänellä on oikeus isyyteen.

Isän kiinnostus isänä toimimista ja lasten asioita kohtaan saattaa aktivoitua.

Luottamus voi rakentua ja lisääntyä, jos isä saa mahdollisuuden toimia isänä.

Pyri osoittamaan luottamusta ainakin pienissä asioissa, se vahvistaa vastuuntuntoa.

   • Tue pieniäkin muutoksia, vaikka omat odotuksesi olisivatkin suurempia
   • Älä torppaa kaikkia isän toiveita epäluottamuksen vuoksi
   • Kerro avoimesti omista huolen aiheistasi, etsikää ratkaisuja yhdessä
   • Pikkuhiljaa etenevä suunnitelma auttaa luottamuksen rakentumisessa
   • Tarvittaessa hakekaa tukea palveluista yhteisten sopimusten tekemiseksi

Retkahduksesta ei voi päätellä isyyden merkitystä – se kertoo päihderiippuvuuden luonteesta

Hallitsematon mielihalu käyttää päihteitä kaventaa isän ajattelun päihdekeskeiseksi.

Retkahtaminen on luontainen taipumus palata vanhoihin tuttuihin toimintatapoihin.

Haitallisesta päihdekäytöstä ja riippuvuudesta toipuminen on usein elämänmittainen prosessi.

Retkahtaminen vanhoihin toimintatapoihin ei ole isyyden loppu, vaan oppimistapahtuma.

 • Retkahdus aiheuttaa pettymyksen tunteita kaikille
 • Kannusta ja rohkaise, jos se tuntuu itsestä luontevalta
 • Pyri ylläpitämään isän ja lapsen välistä suhdetta mahdollisuuksien mukaan
 • Tue paluuta isän rooliin ja vanhemmuuden vastuisiin mahdollisimman nopeasti
 • Hae tukea omien tunteiden käsittelyyn