Isyys ja päihteiden käyttö

 • päihteiden käyttö on aikuisilla yleistä
 • omien käyttötottumusten tarkastelu on hyödyllistä
 • päihteiden käytöllä on isyyteen monenlaisia vaikutuksia

Tuleeko päihteiden käytöstä usein riitaa?

Päihteiden käyttö vaikuttaa käyttäjän itsensä lisäksi myös hänen ympärillään oleviin ihmisiin; ystäviin, perheeseen ja lapsiin.

Jos päihteiden käyttöön kuluu arjessa paljon huomiotasi ja aikaasi, saattavat läheisesi kiinnittää siihen aiempaa enemmän huomiota ja toivovat sinun muuttavan käyttäytymistäsi. Se voi ärsyttää ja aiheuttaa ristiriitoja.

Omia käyttötottumuksiaan kannattaa kuitenkin pohtia erityisesti silloin, kun sinulla on lapsia ja haluat olla isänä läsnä heidän elämässään.

Isän runsas päihteiden käyttö heikentää lapsen turvallisuuden tunnetta

Vaikka päihteiden käyttösi ei omasta mielestäsi vaikuta kykysi toimia isänä ja lapselle turvallisena aikuisena, lapsi saattaa kokea tilanteen toisin. Päihteet vaikuttavat kykyysi huomioida toisia ja hallita omia tunteita ja käyttäytymistä. Päihteiden käytöstä johtuvat muutokset aikuisen käyttäytymisessä saattavat pelottaa lasta. Myös päihteiden käyttöön liittyvä riitely, krapulainen kiukku, väsymys ja alentunut kyky sietää arkea heikentävät lapsen turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia.

Meneekö päihteiden käyttö muiden asioiden edelle?

Joskus runsas päihteiden käyttö saa niin suuren roolin elämässä, että kyky hoitaa muita, itselle tärkeitäkin asioita heikkenee. Lapselle annettujen lupausten pettäminen on lapselle tosi iso juttu. Toivon ja pettymyksen aiheuttaman epätoivon vaihtelu on lapselle raskasta. On tärkeää luvata vain se, minkä varmasti pystyy toteuttamaan. Jos huomaat, että et pysty toteuttamaan asioita, joita olet suunnitellut tai luvannut tehdä, kannattaa pysähtyä miettimään mistä se johtuu.

Huolehdi itsestäsi

Muistathan, että lapsikin kantaa huolta hänelle tärkeiden ihmisten hyvinvoinnista. Lapsi voi olla huolissaan siitä, tapahtuuko isälle jotain pahaa, pystyykö isä huolehtimaan itsestään tai mitä jos isä kuolee? Tällaisia huolia lapsen ei kuulu kantaa. Lapsen pitkään jatkuva kuormitus estää normaalia kasvua ja kehitystä ja saattaa aiheuttaa psyykkistä oireilua ja käytösongelmia. Huolehdithan isänä, että lapsen ei tarvitse huolehtia sinusta tai sinun käyttäytymisestäsi seurauksista.

Millaisen päihdekäytön mallin annat lapsellesi?

Lapsi oppii myös sinulta taitonsa elämään. Näytät omalla toiminnallasi ja suhtautumisellasi esimerkkiä lapsellesi.  Myös omaa päihteiden käyttöä kannattaa arvioida myös siitä näkökulmasta, millaisen mallin päihteiden käytöstä haluat välittää lapselle.  Voit myös pohtia sitä, millaisen mallin päihteiden käytöstä olet itse lapsuudessasi oppinut.

Isän (kuten muidenkin perheenjäsenten) haitallinen päihteiden käyttö kuormittaa lasta. Isä voi tehdä kuitenkin paljon auttaakseen lasta ja ehkäistäkseen ongelmia.

Salailun, vähättelyn ja valehtelun sijaan päihteiden käytöstä kannattaa puhua rehellisesti – se vähentää epäselvyyksiä ja luo turvaa. Kun asioista puhutaan, lasten ei tarvitse selvitä niistä yksin.

 • Lapset ansaitsevat kuulla totuuden, se ylläpitää luottamusta.
 • Lapset tarvitsevat ymmärrystä siitä miksi vanhempi käyttää päihteitä, vaikka siitä on haittaa.
 • Lapsen oloa helpottaa, kun hän ymmärtää, mistä vanhemman käytös johtuu. Esimerkiksi kieltämisen, sammumisen, muistinmenetysten, retkahtamisten ja paranemisen selittäminen lapselle lisää ymmärrystä.
 • Lasten oloa helpottaa tieto, että vanhempi haluaa parantua ja päästä ongelmasta, ja että vanhempi hoitaa asiaa ja saa siihen apua ammattilaisilta.
 • Lapset saavat mahdollisuuden nimetä ja purkaa tunteita, joita liittyy vanhemman alkoholin käyttöön ja he oppivat, että kaikki tunteet ovat sallittuja.
 • Lapset tarvitsevat mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan, ja päästä mukaan tekemään yhteistä toimintasuunnitelmaa ikäviltä tuntuvien tilanteiden varalle. Myös vanhemman ymmärrys lapsen kokemuksista ja tunteista lisääntyy.
 • Alkoholistin lapset sairastuvat alkoholismiin neljä kertaa todennäköisemmin kuin lapsi, jonka vanhemmalla ei ole alkoholismia. Tästä syystä lapselle on tärkeä selvittää vanhemman käyttäytymistä ja riippuvuuden luonnetta, jotta hän oppii erottamaan poikkeavan käyttäytymisen.
 • Ymmärryksen lisääntyminen auttaa lasta ja nuorta tarkastelemaan myös omaa suhdettaan päihteisiin.

Päihteiden käyttöön liittyviin haasteisiin on saatavilla monenlaista tukea. Isien omaan pohdintaan isyydestä ja päihteiden käytöstä voit tutustua Erityisesti isiltä erityisesti isille -vertaisoppaassa. Lisäksi voit tutustua netistä löytyviin, oman päihteiden käytön arviointimateriaaleihin ja itseapusivustoihin alla olevista linkeistä. Saat tukea myös oman paikkakuntasi päihdepalveluista, vertaistukiryhmistä ja järjestöistä.

Alkoholin käyttöni ja lapsi -testi lasinenlapsuus.fi/sites/default/files/pdf/alkoholinkayttoni_ja_lapseni_-testi.pdf
Itseapusivusto paihdelinkki.fi/fi/oma-apu

Miten huolehdin lapsistani -opas vanhemmille, joita oma päihteiden käyttö askarruttaa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80089/MUU_280_2011_verkko25082016.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Mielenterveysseura – Kun perheessä on päihdeongelma -opas https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/omaiset/Pages/kun_perheessa_on_mielenterveys_tai_paihdeongelma.aspx

35 näkökulmaa alkoholiin -videokirjasto: neuvoa-antavat.fi
Lasten seurassa – lapsi ei ymmärrä vanhempien alkoholin käyttöä alko.fi/vastuullisesti/alkoholihaitat-arjessa/lasten-seurassa