Ohjeita

Isäerityisen työn apuvälineet on yhdistetty motivoiviin menetelmiin muutosvaihemallia soveltaen.

Asiakkaan oikea-aikainen tukeminen muutoksen eri vaiheissa edistää muutosta parhaimmalla tavalla. Toisaalta liian aikainen tiettyjen teemojen käsittelyyn nostaminen herättää vastustusta ja heikentää etenemistä. Tästä syystä on tärkeä arvioida, missä vaiheessa muutosta asiakas on menossa.

Työskentelyn alkuvaiheessa voit käyttää muutosvaiheen arviointilomaketta.

Muutosvaiheen ja isänä toimimisen motivaation lisäksi on hyvä arvioida myös isän kykyjä ja valmiuksia isänä toimimiseen. Asiakkuuden alkuvaiheessa on tarpeen kartoittaa asiakkaan kokonaistilanne, ellei sitä aiemmassa vaiheessa ole jo tehty. Kartoituksen tekemiseen voit halutessasi käyttää perustietolomaketta.

Yhteisestä työskentelyä ohjaa asiakkaan asettamat tavoitteet isyydelleen, arjen hallinnalleen sekä ja päihteiden käytölleen. Tavoitteita ja niiden asettamista voit käsitellä isyyden tavoitteet -lomakkeellaTavoitteita voidaan asettaa missä muutoksen vaiheessa tahansa ja niitä on hyvä arvioida läpi asiakkuuden.

Vaihemalliin   on kerätty eri muutosvaiheita varten työskentelyä ohjaavaa ja työskentelyssä käytettävää materiaalia. Eri vaiheita klikkaamalla pääset tutustumaan vaiheeseen ja siinä käytettävään materiaaliin. Muistathan käsitellä asiakkaan kanssa myös retkahdukseen liittyvät teemat, johon löydät materiaalia kyseisestä kohdasta.

Muutosvaihemalli